Zkušebna

Součástí procesu výroby, je pravidelná kontrola  hlavních technických parametrů  vyráběného potrubí. Kvalita je jednou z našich nejvyšších priorit a proto děláme maximum pro to, aby zákazník dostal po všech stránkách kvalitní výrobek. K tomuto nám slouží, společně se zavedeným systémem jakosti  i plně vybavená interní zkušebna.

Kruhová tuhost potrubíMěření kruhové tuhosti

Kruhová tuhost potrubí udává sílu pusobící na plochu 1m², při které dojde ke změně tvaru potrubí o 3 % (v průměru). Testováno dle normy DIN EN ISO 9969.

SN4   znamená:    4kN/m²
SN8   znamená:    8 kN/m²
SN12 znamená  12 kN/m2
SN16 znamená  16 kN/m2

Potrubí PP-MEGA jsou certifikováno dle EN-13476-3 pro kruhovou tuhost SN8, 12 a SN16. Pravidelnou kontrolu kruhové tuhosti provádíme v naší laboratoři a nezávisle  TGM institut ve Vídni.

Kruhová pružnost potrubí


měření kruhové pružnosti Měření kruhové tuhosti potrubí
Dle požadavku  EN 13476-3, musí být kruhová pružnost potrubí 30%. Zkouška se provádí dle  EN 1446.PP-MEGA-potrubí, díky pružným vlastnostem použitého materiálu, umožňuje vytvářet mírné oblouky a tak se může přizpůsobovat tvaru výkopu. Zároveň zaručuje, ža ani při 30% deformaci nedochází k poškození a netěsnosti potrubí.

Rázový test potrubí


Měření rázové odolnosti potrubí

Rázová zkouška při 0°C
Dle ÖNORM EN 13476-3 se provádí rázová zkouška při teplotě 0°C na obvodě potrubí. Zkoušená potrubí jsou vystavena pádu tělesa o hmotnosti 0,5 kg až 3,2 kg (v závislosti na rozměru  potrubí) z výšky 2m. Během zkoušky se potrubí po každém úderu pootočí tak, aby se otestoval celý obvod potrubí. Zkouška se provádí dle ÖNORM EN 744.Rázová zkouška při -10°C
Při zkoušce se potrubí ochladí na teplotu -10°C, načež je vystaveno
pádu tělesa z výšky více jak 1m např.: u potrubí DN/ID 350 mm má
těleso hmotnost 12,5 kg. Při této zkoušce nesmí dojít k žádnému
poškození potrubí.