Technické informace

Výrobky společnosti Bauerfeind GmbH představuje svou vysokou technickou kvalitou a cenovou výhodností  ideální volbu pro všechny  typy inženýrských staveb.

Přednosti našich výrobků

  • Podélně vyztužené dvouvrtvé korugované potrubí
  • Hladká vnitřní pro ideální odvod vody a splašků
  • Používáme výhradně kvalitní 100% PP granulát
  • Profilovaný tvar žebra ideálně přenáší tlakovou sílu na stěnu potrubí
  • Potrubí a drenáže SN12 má minimální tloušťku hladké vnitřní stěny 3mm
  • Potrubí  a drenáže SN16 má minimální tloušťku hladké vnitřní stěny 4mm
  • Potrubí a drenáže SN12 a SN16 lze čistit  vodními řetězovými frézami
  • Drenážní potrubí s většími otvory o šířce 5mm umožňuje větší příjem vody na metr délky