Montáž potrubí

PP-MEGA Pipe a PP-MEGA Drain v rozměrech DN/ID 100 – 1200 mm se standardně dodává včetně spojky a těsnění. Spojovací těsnící kroužek se dodává zvlášť z důvodu ochrany proti poškození. Před pokládkou je nutné zkontrolovat potrubí včetně příslušenství, zda nedošlo k poškození během transportu nebo skladování. Vadné díly se nesmí použít! Pokládka by měla začít na dolním konci potrubí, přičemž je obvyklé pokládat potrubí tak, aby spojky směřovaly k hornímu konci.

Spojování potrubí

  • Vložte těsnící kroužek do první drážky-korugu potrubí
  • Zkontrolujte pozici těsnícího kroužku – viz obrázek.
    Těsnící břit musí vždy směřovat po směru zasouvání potrubí, jinak hrozí poškození břitu a netěsnost potrubí.
  • Před spojením je nutné očistit kluzné plochy a dobře namazat vnitřní stranu spojky běžným mazadlem (mýdlové báze). Doporučujeme použít mazací prostředek Bauernfeind.
  • Spojení trubek by se mělo provádět za stálé axiální síly až ke konečnému doražení v osazení, bez namáhání dílů.
  • Potrubí PP-MEGA je třeba založit přesně podle směru a výšky, v rámci naplánovaného prostoru.
  • Potrubí s nižší jmenovitou světlostí je možné zasunout ručně.
  • Potrubí s větším průměrem je nutné používat pomůcky a nářadí, přičemž se musí chránit konec potrubíMontáž těsnění na potrubí
montáž plastového potrubí

Napojení potrubí DN1000 a DN1200

Potrubí DN1000 a DN1200 se dodávají s vyformovanými hrdly a potrubí je na protější straně  zakončeno menšími korugy, které umožňují montáž. Hrdlo potrubí je uzpůsobeno pro toto zakončení a není možné napojit hrdlo na potrubí, které je například zkrácené a nemá tento typ zakončení.

Montáž potrubí DN1000 a DN1200 přes hrdlo

Pro spojování potrubí DN1000 a DN1200, které nemá na konci zúžené korugy, je vždy nutné použít přesuvné spojky DN1000 a DN1200.

Zkracování potrubí

Řezání potrubí PP-MEGA Řezání trubek se provádí v oblasti “drážky” korugu svisle k ose trubky pomocí pil s jemným zubem nebo jiným vhodným nářadím. Konec potrubí je nutné zbavit otřepů a nerovností a to pomocí škrabky, pilníku nebo nože.

Napojení na jiné typy potrubí

Potrubí a drenáže plastového korugovaného systému PP-MEGA lze napojit na různé typy potrubíních systémů – PVC, kameninové potrubí, betonové potrubrubí a GRP Potrubí

Přechodka na PVC/KG potrubí

Rozměry: DN100, 150, 200, 250, 300, 400, 500

univerzalni spojka potrubi Univerzální přechodka

Bezpečné spojení potrubí a drenáží PP-MEGA na betonové, kameninové a GRP potrubí

V rozměrech: DN100-690mm

navrtávací odbočka Dodatečné napojení 90°

Pro napojení PVC/KG potrubí navrtáním na potrubí PP-MEGA

Rozměry KG: DN150, 200,

Hlavní potrubí: DN300-1200

Kompatibilita PP-MEGA Drain a PP-MEGA Pipe

Potrubí PP-MEGA a PP-MEGA Drain jsou navzájem plně kompatibilní. Veškeré tvarovky, spojky a těsnění lze libovolně kombinovat.

Systém napojení PP-MEGA potrubí

Montážní instrukce lze stáhnout jako pdf soubor v sekci “ke ztažení