O nás

Firma Bauernfeind se nachází v horním Rakousku (Waizenkirchen) a zabývá se výrobou v Evropě unikátního korugovaného potrubí PP-MEGA s vnitřním průměrem DN 100 do DN 1200mm včetně kompletního sortimentu tvarovek. Součástí výroby  je i šachtový program z polypropylenu zahrnující  kanalizační , revizní, odvodňovací šachty a silniční vpusti v průměrech  DN/ID 400-1200 mm.

Jako  obchodní firmu zaměřenou na dodávku stavebních materiálů a komponentů, jí založil v roce 1990 Erwin Bauernfeind a od tohoto roku se firma neustále rozvíjí. V roce 2006 došlo k  výraznému rozšíření o novou administrativní budovu se skladem.

V roce 2007 se společnost rozhodla zahájit vlastní výrobu korugovaného potrubí z polypropylenu a v dubnu 2008 byla v nově vybudované hale na zcela nových a moderních linkách zahájena výroba. Součástí nové výrobní haly je i vlastní zkušební laboratoř, plně vybavena k zajištění vysoké kvality našich výrobků.

Společnost Bauernfeind GmbH klade maximální důraz na zajištění kvality dodávaných výrobků. Proto máme plně zavedený systém ISO 9001:2008 a v březnu 2009 jsme se podrobili  auditu od  autorizované osoby LRQA (Lloyd´s Register Duality Assurance). Potrubí PP-MEGA je certifikované pro pevností třídu SN8 a vyrábí se v souladu s normou EN13476. V naší laboratoři provádíme pravidelnou kontrolu kruhové tuhosti a pružnosti, rázové odolnosti,  tepelné odolnosti a tavného indexu.

V současné době nabízíme a dodáváme naše výrobky do celé Evropy. V srpnu 2009 byla otevřena obchodní  kancelář rovněž v České republice.