Zkapacitnění dolů – Ledvice

Zkapacitnění Severočeských dolů – Ledvice. Ve spolupráci se společností Glynwed naše společnost dodala 564m korugovaného potrubí PP-MEGA SN8 včetně speciálních lomených šachet.