Rychlostní silnice S10 – Freistadt

Nová rychlostní silnice S10 vede z Unterweitersdorfu (A7) na hraniční přechod Wullowitz. Délka této stavby je 22 km s celkovými náklady ve výši přibližně 718 milionů EUR.

Fáze – Severní bypass Freistadt
Stavba byla zahájena v létě roku 2012. Tato sofistikovaná inženýrsko-stavební fáze s velkými mosty a tunely, byla velkou výzvou pro logistiku na staveništi s ohledem na místních přírodní specifika.

Společnost Bauerfeind dodala pro tuto část stavby potrubí PP-MEGA-pipe SN8 až do DN/ID 1200 mm.

Použité produkty

PP-MEGA Pipe SN8